Advanced Level Courses

PADI Night Diver Speciality Course

240.00 inc. VAT
85.00 inc. VAT
55.00 inc. VAT
55.00 inc. VAT
155.00 inc. VAT
230.00 inc. VAT

E-Learning option

PADI reActivate Touch

45.00 inc. VAT

E-Learning option

PADI Rescue Diver E-Learning

85.00 inc. VAT
265.00 inc. VAT
55.00 inc. VAT

E-Learning option

PADI Sidemount Elearning

55.00 inc. VAT

Advanced Level Courses

PADI Sidemount Speciality Course

485.00 inc. VAT