30.00 inc. VAT
70.00 inc. VAT

E-Learning option

PADI Boat Diver Elearning

45.00 inc. VAT

E-Learning option

PADI Deep Diver Elearning

45.00 inc. VAT
45.00 inc. VAT

E-Learning option

PADI Dive Theory E-Learning

85.00 inc. VAT
250.00 inc. VAT
45.00 inc. VAT
45.00 inc. VAT

E-Learning option

PADI Enriched Air ELearning

45.00 inc. VAT
45.00 inc. VAT

E-Learning option

PADI Freediving eLearning

45.00 inc. VAT