E-Learning option

PADI Tec 40 E-Learning

75.00 inc. VAT

E-Learning option

PADI Tec 45 E-Learning

75.00 inc. VAT

E-Learning option

PADI Tec 50 E-Learning

75.00 inc. VAT
45.00 inc. VAT
85.00 inc. VAT

E-Learning option

PADI Boat Diver Elearning

55.00 inc. VAT

E-Learning option

PADI Deep Diver Elearning

55.00 inc. VAT
55.00 inc. VAT
275.00 inc. VAT
55.00 inc. VAT
55.00 inc. VAT

E-Learning option

PADI Enriched Air ELearning

55.00 inc. VAT